Español Spanish Forum esTraducir.com

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 696|回复: 1

Cien años de Soledad (Capítulo 1-5)《百年孤独》第一章-5

[复制链接]

241

主题

283

帖子

1333

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1333
发表于 2020-4-3 00:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Aquel espíritu de iniciativa social desapareció en poco tiempo, arrastrado por la fiebre de los imanes, los cálculos astronómicos, los sueños de trasmutación y las ansias de conocer las maravillas del mundo. De emprendedor y limpio, José Arcadio Buendía se convirtió en un hombre de aspecto holgazán, descuidado en el vestir, con una barba salvaje que Úrsula lograba cuadrar a duras penas con un cuchillo de cocina. No faltó quien lo considerara víctima de algún extraño sortilegio. Pero hasta los más convencidosde su locura abandonaron trabajo y familias para seguirlo, cuando se echó alhombro sus herramientas de desmontar, y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos.
José Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el Oriente estaba la sierra impenetrable, y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, donde en épocas pasadas -según le había contado el primer Aureliano Buendía, suabuelo- sir Francis Drake se daba al deporte de cazar caimanes a cañonazos, que luego hacía remendar y rellenar de paja para llevárselos a la reina Isabel. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños y animales y toda clase deenseres domésticos, atravesaron la sierra buscando una salida al mar, y al cabode veintiséis meses desistieron de la empresa y fundaron a Macondo para notener que emprender el camino de regreso. Era, pues, una ruta que no leinteresaba, porque sólo podía conducirlo al pasado. Al sur estaban lospantanos, cubiertos de una eterna nata vegetal, y el vasto universo de la ciénagagrande, que según testimonio de los gitanos carecía de límites. La ciénagagrande se confundía al Occidente con una extensión acuática sin horizontes,donde había cetáceos de piel delicada con cabeza y torso de mujer, que perdíana los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales. Los gitanosnavegaban seis meses por esa ruta antes de alcanzar el cinturón de tierra firmepor donde pasaban las mulas del correo. De acuerdo con los cálculos de JoséArcadio Buendía, la única posibilidad de contacto con la civilización era laruta del Norte. De modo que dotó de herramientas de desmonte y armas de caceríaa los mismos hombres que lo acompañaron en la fundación de Macondo; echó en unamochila sus instrumentos de orientación y sus mapas, y emprendió la temerariaaventura.

English translate:
That spirit of social initiative disappeared in a short time, pulled away by the fever of the magnets, the astronomi calcalculations, the dreams of transmutation, and the urge to discover the wonders of the world. From a clean and active man, José Arcadio Buendía changed into a man lazy inappearance, careless in his dress, with a wild beard that Úrsula managed to trim with great effort and a kitchen knife. There were many who considered him the victim of some strange spell. But even those most convinced of his madness left work and family to follow him when he brought out his tools to clear theland and asked the assembled group to open a way that would put Macondo incontact with the great inventions.
José Arcadio Buendía was completely ignorant of the geography of the region. He knew that to the east there lay animpenetrable mountain chain and that on the other side of the mountains therewas the ardent city of Riohacha, where in times past—according to what he had been told by the first Aureliano Buendía, his grandfather—Sir Francis Drake had gone crocodile hunting with cannons and that he repaired them and stuffed them with straw to bring to Queen Elizabeth. In his youth, José Arcadio Buendía and his men, with wives and children, animals and all kinds of domestic implements, had crossed the mountains in search of an outlet to the sea, and after twenty-six months they gave up the expedition and founded Macondo, so they would not have to go back. It was, therefore, a route that did not interest him, for it could lead only to the past. To the south lay the swamps, covered with an eternal vegetable scum and the whole vast universe of the great swamp, which, according to what the gypsies said, had no limits. The great swamp in the west mingled with a boundless extension of water where there were soft-skinned cetaceans that had the head and torso of a woman, causing the ruination of sailors with the charm of their extraordinary breasts. The gypsies sailed along that route for six months before they reached the strip of land over which the mules that carried the mail passed. According to José Arcadio Buendía's calculations, the only possibility of contact with civilization lay along the northern route. So he handed out clearing tools and hunting weapons to the same men who had been with him during the founding of Macondo. He threw his directional instruments and his maps into a knapsack, and he undertook the reckless adventure.

Vietnamese:
Những tập tục tốt đẹp nhưng còn sơ đẳng ấy, trong thời gian ngắn bị cuốn tuột đi bởi cơn đam mê đá nam châm, bởi những tính toán thiên văn, bởi những mơ mộng biến chì thành vàng và bởi những thèm khát được biết những kỳ quan thế giới của Hôsê Accađiô Buênđya. Vốn là người hoạt bát và sạch sẽ, Hôsê Accađiô Buênđya đã trở thành một người lười nhác, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch, râu ria thì xồm xoàm đến mức Ucsula phải dùng con dao thái thịt cạo cho nó gọn lại. Không thiếu người cho rằng ông là nạn nhân của một thứ bùa yểm quái quỉ nào đó.
Nhưng những người tâm đầu ý hợp với cơn điên của ông đã bỏ công việc và gia đình để theo ông, khi ông đặt lên vai mình bộ đồ nghề thợ mộc và yêu cầu mọi người cùng giúp tay mở một con đường để làng Macônđô có thể giao tiếp với những phát minh lớn của loài người.
Hôsê Accađiô Buênđya hoàn toàn không hiểu địa lý của vùng này. ông biết rằng về hướng đông là dãy núi không thể vượt qua dược và ở phía bên kia dãy núi là thành phố cổ Riôacha, nơi trong những thời đã qua - theo như lời ông nội Aurêlianô Buênđya thứ nhất kể với ông - tên cướp biển Phrăngxit Đrăc rất ham mê môn thể thao dùng đại bác săn cá sấu sau đó lột da, nhồi rơm rồi đem chúng tiến dâng nữ hoàng Isaben. Trong thời trai trẻ của mình, ông cùng với những người bạn đã mang vợ, con cái, gia súc cùng nồi niêu bát ba vượt qua dãy núi này để tìm đương ra biển, nhưng sau hai mươi sáu tháng ròng rã, bọn họ đã phải bỏ cuộc và đành phải lập ra làng Macônđô để khỏi phải trở về chốn cũ. Đó là con đường ông không thích vì nó chỉ có thể dẫn ông trở lại thời quá vãng. Ở phía nam là những hồ nước phủ kín thứ rong bèo lâu đời và cả một thế giới đầm lầy rộng mênh mông mà theo như lời chứng của những người digan thì nó không có bờ bến. Đầm lầy mênh mông ấy biến mất về phía tây với một mặt nước trắng xóa trải đến nơi sắc nước lẫn vào màu trời, là nơi có bộ cá kình gồm những con vật có nước da mềm mại, có đầu và cổ của người phụ nữ. Với ma lực của bộ vú khổng lồ, chúng vẫn thường làm cho những người đi biển mất mạng. Những người dì gan phải mất sáu tháng trời đi thuyền trên con đường thuỷ ấy để cuối cùng gặp được một doi đất liền là nơi những con lừa của người đưa thư qua lại. Theo tính toán của Hôsê Accađiô Buênđya thì khả năng duy nhất để giao lưu với nền văn minh bên ngoài là con đường hướng bắc. Vậy là ông phân phát dỗ nghề thợ mộc và khí giới săn thú cho chính những người từng đi với ông trong chuyến đi tìm và thành lập làng Macônđô; rồi tự tay nhét la bàn, bản đồ vào ba lô và bắt đầu cú thám hiểm quá táo bạo này.

Chinese version:
  何塞•阿尔卡蒂奥•布恩迪亚当初建功立业的雄心,迅速在磁铁迷狂、天文演算、炼金幻梦以及见识世上奇观的热望中消磨殆尽,曾经勇于开拓、仪表整洁的他,变成一个外表懒散、不修边幅的男人。他那野蛮人一样的胡须,乌尔苏拉费尽力气才能勉强用菜刀收拾干净。甚至有人将他视为某种诡异巫术的牺牲品。然而当他将开荒的工具扛上肩头,倡议全体村民共同开辟一条将马孔多与新兴发明相连的捷径时,即使是那些深信他已发疯的人也丢下活计与家人而去跟随他。
  何塞•阿尔卡蒂奥•布恩迪亚对这一地区的地理情况一无所知。他只知道向东是无法逾越的山脉,山脉的另一侧是古老的城市里奥阿査,据他的祖父即第一位奥雷里亚诺•布恩迪亚讲,弗朗西斯•德雷克爵士曾在那里用大炮猎杀鳄鱼为乐,修补后填上稻草送给伊丽莎白女王。年轻的时候,何塞•阿尔卡蒂奥•布恩迪亚领着一群同伴,携带妻儿,牲口及所有生活用品,翻越山脉去寻找入海口。他们经过二十六个月的跋涉后决定放弃,为了避免原路返回便建立了马孔多。他对那条路不感兴趣,因为它只能将他带回到过去。向南是永远覆着绿色植被的泥塘和广阔的大沼泽,吉卜赛人都说没见过它的边界。大沼泽西边批邻的是广袤无垠的水面,那里有皮肤娇嫩的鲸类,它们长着女人的头颅和身体,凭借巨大乳房的魔力让航行者迷失心智。吉卜赛人沿着这条水路航行了六个月,才找到邮政骡队经过的陆地。根据何塞•阿尔卡蒂奥•布恩迪亚的估计,与文明世界唯一可能的连接是北方的道路。于是他将当年和自己一起创建马孔多的同一群人用开荒装备和狩猎器械武装起来,把导向工具和地图塞进背包,开始了这场可怕的冒险。

回复

使用道具 举报

241

主题

283

帖子

1333

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
1333
 楼主| 发表于 2020-4-3 01:10:49 | 显示全部楼层
còn [kɔn] adv
还, 仍旧, 还是, 仍, 仍然
còn lại        người còn lại 其余
còn lại        phần còn lại của gì 剩下部分
hơn        lại còn tồi tệ hơn/nhiều hơn 更, 更加 (以上), 更为
làm        Chúng ta vẫn còn làm được. 我们还做得完。
剩下        剩下部分 phần còn lại của gì
还        还是 mặc dù, vẫn, còn
做完        我们还做得完。 Chúng ta vẫn còn làm được.
 • To continue (to live, to exist..)
  • kẻ còn người mất
   some are still living and some dead
 • To have...left, still have
  • nó còn tiền
   he has some money left
  • anh ta còn mẹ già
   he still has his old mother
  • còn nước còn tát
   while there is life, there is hope
  • một mất một còn, một còn một mất
   life-and-death, make-or-break
  • cuộc chiến đấu một mất một còn
   a life-and-death battle回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|estraducir.com

GMT+8, 2021-9-17 11:16 , Processed in 0.036015 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表